ინფრაწითელი ბარიერისულ არის 3 დასახელება

ინფრაწითელი ბარიერი
ღობეების, ჭიშკრების, შესასვლელების, ფანჯრების, აივნების, პერიმეტრის დასაცავად.